Bærekraftig gjenvinning

Longum Stål gjenvinner alle typer metaller.

Metall gjenvinning kombinerer lønnsomhet med miljønytte. Vi ser på avfall som en viktig ressurs. Ved å gjenbruke materiale og la det leve videre i nye produkter gjør vi stor miljønytte.

Miljøgevinstene ved gjenvinning av metaller viser seg spesielt i form av redusert energibruk. For aluminium spares det 94% og for jern 74% sammenlignet med primærproduksjon. I tillegg skånes miljøet for forurensning av luft og vann – og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner.